* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการรับตรง โครงการช้างเผือก
โครงการลูกหลานชาวเรือ และโครงการ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
 
* ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559- 10 มีนาคม 2560
 
* คณบดี และบุคลากร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมงาน
“โครงการครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา”
 
* พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น
และพิธีแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559