ประกาศ!! ประกาศเรื่องการเข้าหอพักนิสิตในวิทยาเขต (ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ!! ประกาศ!! แก้ไขกำหนดการวันเข้าหอพักสำหรับนิสิตใหม่ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) (ปรับปรุง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ!! ประกาศ!! เรื่องการซื้อเครื่องคิดเลข (ปรับปรุง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ!! ประกาศ!! .... แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าหอใน วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 นิสิตใหม่สามารถเข้าหอใน ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น (ปรับปรุง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ!! กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติทุกสาขา วันที่ 3-13 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ!! กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ ผู้สมัครจากระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
ประกาศ!! กำหนดการปฏิทินกิจกรรม / การรับมอบตัวนิสิตใหม่ / รายละเอียดโครงการปฐมนิเทศ / หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
ประกาศ!! รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเครียรริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557)
ประกาศ!! ใบตรวจสุขภาพและใบสอบพละ สำหรับ รอบแอดมิดชั่น (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประกาศ ณ 19 ธ.ค.. 56)
ที่อยู่ สำหรับส่งเอกสาร
  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
e-mail : imc.siracha@gmail.com